Jak aktualizuji mapu v přístroji ČR Lifetime ?

ID článku: 000150

Od 1.1. 2015 přestává Garmin Czech používat mapy Atlas Czech a tato je nahrazena regionem Česká republiky z mapy Evropy, CityNavigator.

Tato změna s sebou nese i změnu průběhu aktualizace mapy u přístrojů Lifetime Czech. Jak tedy mapu aktualizovat ?

Nejprve je potřeba zjistit jaký typ přístroje vlastníte a podle toho provádět aktualizaci. Pokud přístroj obsahuje mimo mapy Atlas Czech také část mapy Evropy (verze přístrojů ČR Lifetime PLUS) je postup mírně odlišný.

Aktualizaci map (níže uvedený postup) je třeba provést v prohlížeči Internet Explorer či Safari. Ostatní prohlížeče již nepodporují Communicator plugin, který je k registraci/aktualizaci třeba.

Pokud tedy v menu přístroje nastavení>mapa>informa. vidíte krom mapy Atlas Czech, také mapy CN Europe nebo CityNavigator Europe postupujte následovně:

Postup pouze pro přístroje obsahující část mapy Evropy.

1) Připojte Váš přístroj USB kabelem k PC a vyčkejte než počítač přístroj detekuje.

2) Stáhněte soubor rename.bat a nakopírujte jej do vnitřní paměti Vašeho přístroje, odkud soubor spusťte. Mělo by krátce probliknout černé okno. Pokud k tomuto dojde můžete pokračovat dle kroku č.2 standardního postupu níže.

Standardní postup

1) Připojte Váš přístroj USB kabelem k PC a vyčkejte než počítač přístroj detekuje.

2) Přihlaste se do své registrace na stránce odemkni.garmin.cz a to pomocí sériového čísla přístroje nebo registračního kódu mapy licence Lifetime, který naleznete na vnitřní straně víka krabice přístroje.

3) Po přihlášení uvidíte v registraci NOVÝ registrační kód mapy, který je potřeba opsat a zaregistrovat jej na stránce http://my.garmin.com/maps

4) Po přejití na stránku http://my.garmin.com/maps postupujte podle návodu na obrázku níže.

5) Jakmile stránka zahlásí úspěšné odemčení mapy, stačí pouze stáhnout aplikaci Garmin Express ze stránky www.garmin.com/express a tuto nainstalovat do počítače.

6) Po spuštění aplikace GarminExpress v počítači, budete provedeni aktualizací mapy v přístroji podle obrázků níže.


Zařazeno: