Jak vyresetuji přístroj ?

ID článku: 000041

Reset přístroje lze provádět dvěma způsoby:

 • měkký (soft) reset: jedná se o odpojení nebo vyjmutí baterie, toto se provádí v případě že přístroje nereaguje na podněty skrze tlačítka či dotykový displej.

 • tvrdý (hard) reset: tímto krokem dojde k resetu přístroje do továrního nastavení a zpravidla k vymazání uživatelských dat jako jsou oblíbené body, zaznamenané a naplánované trasy. Nedochází k vymazání mapových podkladů.

Automobilové přístroje:

řada nuvi 3xx/6xx

 • soft reset: stisknutí tlačítka pod výklopnou anténou
 • hard reset: držení pravého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada StreetPilot c5xx

 • soft reset: tlačítko umístěné pod předním krytem
 • držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 2xx, 2xxW, 2x5, 2x5W

 • soft reset: u řady 2xx a 2xxW je tlačítko umístěné pod samolepkou se sériovém číslem na spodní straně přístroje u řady 2x5 a 2x5W je potřeba držet zapínací tlačítko v poloze zapnuto cca 30 vteřin
  • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 7xx, 7x5

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka v poloze zapnuto cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 12xx, 13xx, 2xxx

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada nüvi 37xx

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka cca 10 vteřin
 • hard reset: držení pravého dolního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Turistické přístroje

Soft reset se u všech turistických přístrojů na tužkové baterie provádí pomocí vyjmutí baterií.

řada Oregon 3-5xx

 • hard reset: držení levého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada Oregon 6xx

 • hard reset: držení uživatelského tlačítka a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada GPSmap 62 a 64

 • hard reset: držení tlačítek Page a Enter a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

řada Colorado

 • hard reset: držení obou tlačítek "menu" a zapnutí přístroje

řada Montana

 1. Vypněte zařízení
 2. Zmáčkněte a držte levý horní roh dotyk displeje (při poloze na výšku)
 3. Během držení displeje zapněte přístroj
 4. Displej držte dokud se přístroj nezeptá na vymazání dat.
 5. Zvolte "ANO"

eTrex 10, 20 a 30

 1. Vypněte zařízení
 2. Stiskněte a držte tlačítka Menu a Enter (stlačený joystick)
 3. V průběhu držení tlačítek výše stiskněte a pusťte Light
 4. Zvolte ANO jakmile se přístroj zeptá na vymazání uživatelských dat?

fenix/fenix2/tactix/D2

 1. Vypněte zařízení
 2. Stiskněte a držte šipku dolů
 3. V průběhu držení šipky dolů krátce stiskněte zapínací tlačítko
 4. Po zobrazení zprávy o vymazání všech uživatelských dat uvolněte šipku dolů
 5. Zvolte ANO a přístroj bude resetován

fenix3/D2 Bravo/epix

 1. Vypněte hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka
 2. Zmáčkněte a držte současně levé horní a pravé dolní tlačítko
 3. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO
 4. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

fenix5s/fenix5/fenix5x/forerunner935

 1. Vypněte hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka
 2. Zmáčkněte a držte současně levé horní a pravé dolní tlačítko
 3. Jakmile se zobrazí logo, uvolněte levé horní a držte pouze pravé dolní tlačítko
 4. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO
 5. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

Fitness přístroje:

Edge 1000

 • hard reset: držení pravého dolního rohu dotykové obrazovky a následné spuštění přístroje.

Edge 20/25

 • hard reset: držení obou pravých tlačítek spolu se zapínacím tlačítkem. Po prvním pípnutí se uvolní stisk pravého horního tlačítka, po druhém pípnutí pak i pravého spodního a zapínacího. Přístroj naběhne a zeptá se na prvotní nastavení.

Edge 810

 • hard reset: držení tlačítek LAP/RESET a START/STOP a následné spuštění přístroje, při zobrazení úvodní obrazovky pustit tlačítka.

Edge 800

 • hard reset: držení levého horního rohu displeje a následné spuštění přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Edge 705

 • hard reset: držení tlačítka MODE při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Edge 510

 • hard reset: držení tlačítek LAP/RESET a START/STOP a následné spuštění přístroje, při zobrazení úvodní obrazovky pustit tlačítka.

Edge 500

 • hard reset: držení tlačtíka LAP/RESET při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Forerunner 205/305/310XT

 • hard reset: držení tlačítka MODE při zapínání přístroje, při dotazu zda chcete vymazat uživatelská data zvolte možnost "ANO".

Forerunner 4xx

 • hard reset: stiskněte a držte tlačítka LAP/RESET + START/STOP po dobu cca 6 vteřin, dojde tak k vypnutí přístroje. Po vypnutí pusťte tlačítko START/STOP a stále držte LAP/RESET. Po cca 3 vteřinách se přístroj dotáže, zda chcete vymazat uživatelská data, zvolte "ANO".

Forerunner 110/210/610

 1. Vypnout hodinky dlouhým stiskem tlačítka LIGHT
 2. Zmáčkněte a držte současně Start/Stop a Lap/Reset
 3. Spolu s výše uvedenými zmáčkněte Light (nyní budou zmáčknuta tři tlačítka)
 4. Po prvním pípnutí uvolněte Start/Stop
 5. Po druhém pípnutí uvolněte Lap/Reset
 6. Nakonec uvolněte i tlačítko Light

Forerunner 310/910

 1. Vypněte zařízení
 2. Zmáčkněte a držte tlačítka Mode a Enter
 3. Krátce stiskněte zapínací tlačítko (Mode a Enter stále držte)
 4. Uvolněte Mode a Enter poté Power co uvolníte stisk zapínacího tlačítka

Forerunner 22x, 23x, 6x0

 1. Vypnout hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka
 2. Zmáčkněte a držte současně levé horní a pravé dolní tlačítko
 3. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO
 4. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

Forerunner 920

 1. Vypnout hodinky dlouhým stiskem zapínacího tlačítka
 2. Zmáčkněte současně levé horní a pravé dolní tlačítko (levé horní ihned uvolněte)
 3. Přístroj se po chvíli zeptá na vymazání uživ.dat, zvolte ANO
 4. Zařízeni se resetuje a zeptá se na nastavení jako při prvním spuštění

Forerunner 10,15

 1. Vypnout hodinky delším stiskem zapínacího tlačítka (Light)
 2. Stiskněte a držte tlačítko Enter (v pravo nahoře) a tlačítko šipky dolů (v pravo dole)
 3. Stiskněte a pusťte tlačítko Light pro zapnutí hodinek
 4. Po prvním pípnutí hodinek, pusťte tlačítko Enter
 5. Po druhém pípnutí hodinek, pusťte tlačítko šipky dolů.

Tímto postupem dojde k obnově hodinek do továrního nastavení, a vymazání uživatelských dat (aktivity, kroky apod.)

Approach G8

 • soft reset: držení zapínacího tlačítka po dobu cca 30 vteřin

 • hard reset: při zapínání přístroje držení tlačítka green view/pin pointer , přístroj se dotáže zda chcete vymazat uživatelská data, zvolte Ano. Tímto proběhne reset zařízení do továrního nastavení.


Zařazeno: